(0515) 56 98 21 info@vanderwalmotoren.nl

Wie helpt ons mee met het Mega MotorTreffen 2019?

Wie helpt ons mee met het Mega MotorTreffen 2019?

Grote events kunnen niet slagen zonder de hulp van vrijwilligers. Ook het Mega MotorTreffen kan niet zonder om alles in goede banen te leiden. Met meer dan 5.000 motorrijders die per dag langskomen, heb je mensen aan de kassa nodig, parkeerbegeleiders maar ook voorrijders.

Vooral voorrijders gezocht voor 19 mei!

Proefrijden op een model uit modeljaar 2019 is een van de peilers waar het Mega MotorTreffen rust. In twee dagen tijd doen we een dikke 2.000 demoritten, die onder begeleiding van een voor –en achterrijder een 14 kilometer lang proefritparcours afleggen. En juist voor deze activiteit zoeken we nog motorrijders. Natuurlijk zorgen wij er voor dat je op tijd je eten en drinken krijgt. En misschien nog wel leuker: we nodigen je later uit voor onze gezellige Vrijwilligers BBQ.

Heb je op zaterdag 18 en vooral zondag 19 mei zin en tijd om ons mee te helpen zodat we van het Mega MotorTreffen een groot succes maken, vul dan het onderstaande formulier in. Bij voorbaat zijn we je hoogst erkentelijk.

Namens alle medewerkers van MotorNL

Let op: JavaScript is benodigd voor deze inhoud.


var formDisplay=1;var nfForms=nfForms||[];var form=[];form.id=’9′;form.settings={“objectType”:”Form Setting”,”editActive”:true,”title”:”Vrijwilliger Mega MotorTreffen”,”show_title”:1,”clear_complete”:1,”hide_complete”:1,”default_label_pos”:”above”,”wrapper_class”:””,”element_class”:””,”key”:””,”add_submit”:1,”currency”:””,”unique_field_error”:”Een formulier met deze waarde bestaat al.”,”logged_in”:false,”not_logged_in_msg”:””,”sub_limit_msg”:”Het formulier heeft zijn inzendingen-limiet bereikt.”,”calculations”:[],”formContentData”:[“hr_1553527379133″,”firstname_1553525592005″,”lastname_1553525595464″,”address_1553525600953″,”postcode_1553526107929″,”woonplaats_1553526118762″,”telefoonnummer_overdag_1553526130578″,”email_1553525619254″,”het_mega_motortreffen_vindt_plaats_op_zaterdag_18_en_zondag_19_mei_in_de_expo_haarlemmermeer_bij_vijfhuizen_we_kunnen_ons_heel_goed_voorstellen_dat_je_niet_twee_dagen_aanwezig_wilt_zijn_maar_dat_je_een_dag_wel_voldoende_vindt_hieronder_kun_je_aangeven_welke_dag_en_je_aanwezig_kunt_zijn_1553528636751″,”tijdens_het_mega_motortreffen_hebben_we_verschillende_functies_die_moeten_worden_ingevuld_functies_kunnen_zijn_kassamedewerker_kaartjesscanner_parkeerbegeleiding_etc_hieronder_staan_de_functies_waarop_je_kunt_inschrijven_geef_je_niets_aan_delen_wij_je_in_waar_we_vrijwilligers_tekort_komen_1553528670287″,”verzenden_1553526155426″],”drawerDisabled”:false,”ninjaForms”:”Ninja Forms”,”changeEmailErrorMsg”:”Vul een geldig e-mailadres in.”,”changeDateErrorMsg”:”Please enter a valid date!”,”confirmFieldErrorMsg”:”Deze velden moeten overeenkomen.”,”fieldNumberNumMinError”:”Nummer minimaal fout”,”fieldNumberNumMaxError”:”Nummer maximaal fout”,”fieldNumberIncrementBy”:”Vermeerderen met”,”fieldTextareaRTEInsertLink”:”Link invoegen”,”fieldTextareaRTEInsertMedia”:”Media invoegen”,”fieldTextareaRTESelectAFile”:”Selecteer een bestand”,”formErrorsCorrectErrors”:”Verhelp de fouten voordat je dit formulier verzendt.”,”validateRequiredField”:”Dit is een verplicht veld.”,”honeypotHoneypotError”:”Honingpot fout”,”fileUploadOldCodeFileUploadInProgress”:”Bestandsupload is bezig.”,”fileUploadOldCodeFileUpload”:”Bestandsupload”,”currencySymbol”:”€”,”fieldsMarkedRequired”:”Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.”,”thousands_sep”:”.”,”decimal_point”:”,”,”dateFormat”:”d/m/Y”,”startOfWeek”:”1″,”of”:”van”,”previousMonth”:”Previous Month”,”nextMonth”:”Next Month”,”months”:[“January”,”February”,”March”,”April”,”May”,”June”,”July”,”August”,”September”,”October”,”November”,”December”],”monthsShort”:[“Jan”,”Feb”,”Mar”,”Apr”,”May”,”Jun”,”Jul”,”Aug”,”Sep”,”Oct”,”Nov”,”Dec”],”weekdays”:[“Sunday”,”Monday”,”Tuesday”,”Wednesday”,”Thursday”,”Friday”,”Saturday”],”weekdaysShort”:[“Sun”,”Mon”,”Tue”,”Wed”,”Thu”,”Fri”,”Sat”],”weekdaysMin”:[“Su”,”Mo”,”Tu”,”We”,”Th”,”Fr”,”Sa”],”currency_symbol”:””,”beforeForm”:””,”beforeFields”:””,”afterFields”:””,”afterForm”:””};form.fields=[{“objectType”:”Field”,”objectDomain”:”fields”,”editActive”:false,”order”:1,”label”:”Afscheiding”,”type”:”hr”,”container_class”:””,”element_class”:””,”key”:”hr_1553527379133″,”drawerDisabled”:false,”id”:114,”beforeField”:””,”afterField”:””,”label_pos”:”above”,”parentType”:”hr”,”element_templates”:[“hr”,”input”],”old_classname”:””,”wrap_template”:”wrap”},{“objectType”:”Field”,”objectDomain”:”fields”,”editActive”:false,”order”:2,”label”:”Voornaam”,”type”:”firstname”,”key”:”firstname_1553525592005″,”label_pos”:”above”,”required”:1,”default”:””,”placeholder”:””,”container_class”:””,”element_class”:””,”admin_label”:””,”help_text”:””,”custom_name_attribute”:”fname”,”personally_identifiable”:1,”drawerDisabled”:false,”id”:98,”beforeField”:””,”afterField”:””,”parentType”:”firstname”,”element_templates”:[“firstname”,”input”],”old_classname”:””,”wrap_template”:”wrap”},{“objectType”:”Field”,”objectDomain”:”fields”,”editActive”:false,”order”:3,”label”:”Achternaam”,”type”:”lastname”,”key”:”lastname_1553525595464″,”label_pos”:”above”,”required”:false,”default”:””,”placeholder”:””,”container_class”:””,”element_class”:””,”admin_label”:””,”help_text”:””,”custom_name_attribute”:”lname”,”personally_identifiable”:1,”id”:99,”beforeField”:””,”afterField”:””,”parentType”:”lastname”,”element_templates”:[“lastname”,”input”],”old_classname”:””,”wrap_template”:”wrap”},{“objectType”:”Field”,”objectDomain”:”fields”,”editActive”:false,”order”:4,”label”:”Adres”,”type”:”address”,”key”:”address_1553525600953″,”label_pos”:”above”,”required”:false,”default”:””,”placeholder”:””,”container_class”:””,”element_class”:””,”input_limit”:””,”input_limit_type”:”characters”,”input_limit_msg”:”Karakter(s) over”,”manual_key”:false,”admin_label”:””,”help_text”:””,”mask”:””,”custom_mask”:””,”custom_name_attribute”:”address”,”personally_identifiable”:1,”id”:100,”beforeField”:””,”afterField”:””,”parentType”:”address”,”element_templates”:[“address”,”textbox”,”input”],”old_classname”:””,”wrap_template”:”wrap”},{“objectType”:”Field”,”objectDomain”:”fields”,”editActive”:false,”order”:5,”label”:”Postcode”,”type”:”zip”,”key”:”postcode_1553526107929″,”label_pos”:”above”,”required”:false,”default”:””,”placeholder”:””,”container_class”:””,”element_class”:””,”input_limit”:””,”input_limit_type”:”characters”,”input_limit_msg”:”Karakter(s) over”,”manual_key”:false,”admin_label”:””,”help_text”:””,”mask”:””,”custom_mask”:””,”custom_name_attribute”:”zip”,”personally_identifiable”:””,”drawerDisabled”:false,”id”:101,”beforeField”:””,”afterField”:””,”parentType”:”zip”,”element_templates”:[“zip”,”textbox”,”input”,”textbox”,”input”],”old_classname”:””,”wrap_template”:”wrap”},{“objectType”:”Field”,”objectDomain”:”fields”,”editActive”:false,”order”:6,”label”:”Woonplaats”,”type”:”city”,”key”:”woonplaats_1553526118762″,”label_pos”:”above”,”required”:1,”default”:””,”placeholder”:””,”container_class”:””,”element_class”:””,”input_limit”:””,”input_limit_type”:”characters”,”input_limit_msg”:”Karakter(s) over”,”manual_key”:false,”admin_label”:””,”help_text”:””,”mask”:””,”custom_mask”:””,”custom_name_attribute”:”city”,”personally_identifiable”:””,”drawerDisabled”:false,”id”:102,”beforeField”:””,”afterField”:””,”parentType”:”city”,”element_templates”:[“city”,”textbox”,”input”],”old_classname”:””,”wrap_template”:”wrap”},{“objectType”:”Field”,”objectDomain”:”fields”,”editActive”:false,”order”:7,”label”:”Telefoonnummer (overdag)”,”type”:”phone”,”key”:”telefoonnummer_overdag_1553526130578″,”label_pos”:”above”,”required”:1,”default”:””,”placeholder”:””,”container_class”:””,”element_class”:””,”input_limit”:””,”input_limit_type”:”characters”,”input_limit_msg”:”Karakter(s) over”,”manual_key”:false,”admin_label”:””,”help_text”:””,”mask”:””,”custom_mask”:””,”custom_name_attribute”:”phone”,”personally_identifiable”:1,”drawerDisabled”:false,”id”:103,”beforeField”:””,”afterField”:””,”parentType”:”textbox”,”element_templates”:[“tel”,”textbox”,”input”],”old_classname”:””,”wrap_template”:”wrap”},{“objectType”:”Field”,”objectDomain”:”fields”,”editActive”:false,”order”:8,”label”:”Email”,”type”:”email”,”key”:”email_1553525619254″,”label_pos”:”above”,”required”:1,”default”:””,”placeholder”:””,”container_class”:””,”element_class”:””,”admin_label”:””,”help_text”:””,”custom_name_attribute”:”email”,”personally_identifiable”:1,”drawerDisabled”:false,”id”:104,”beforeField”:””,”afterField”:””,”parentType”:”email”,”element_templates”:[“email”,”input”],”old_classname”:””,”wrap_template”:”wrap”},{“objectType”:”Field”,”objectDomain”:”fields”,”editActive”:false,”order”:10,”label”:”Het Mega MotorTreffen vindt plaats op zaterdag 18 & zondag 19 mei in de Expo Haarlemmermeer, bij Vijfhuizen. We kunnen ons heel goed voorstellen dat je niet twee dagen aanwezig wilt zijn, maar dat je u00e9u00e9n dag wel voldoende vindt. Hieronder kun je aangeven welke dag(en) je aanwezig kunt zijn.”,”type”:”listcheckbox”,”key”:”het_mega_motortreffen_vindt_plaats_op_zaterdag_18_en_zondag_19_mei_in_de_expo_haarlemmermeer_bij_vijfhuizen_we_kunnen_ons_heel_goed_voorstellen_dat_je_niet_twee_dagen_aanwezig_wilt_zijn_maar_dat_je_een_dag_wel_voldoende_vindt_hieronder_kun_je_aangeven_welke_dag_en_je_aanwezig_kunt_zijn_1553528636751″,”label_pos”:”above”,”required”:false,”options”:[{“errors”:[],”max_options”:0,”label”:”18 mei 2019″,”value”:”18-mei-2019″,”calc”:””,”selected”:0,”order”:0,”settingModel”:{“settings”:false,”hide_merge_tags”:false,”error”:false,”name”:”options”,”type”:”option-repeater”,”label”:”Opties Voeg Nieuwe Toe